Kontakt

Color de Luxe s.r.o
Adresa: Ostružinová 11, 821 07 Bratislava

Zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.oddiel Sro, vložka č. 73431/B

IČO: 44 808 836

DIČ: 2022860422

SKDIČ: SK2022860422

Tel: +421 903 219 019

Adresa kozmetického salónu č.1:

Kostlivého 17, Bratislava- Ružinov

(v priestoroch  Štúdio NATALLY  ) - pracujeme na telefonickú objednávku

Adresa kozmetického salónu č.2 :

Narcisová 5, Bratislava - Ružinov

( v priestoroch centrum RAFAEL ) - pracujeme na telefonickú objednávku